Cùm bánh trước xe nâng điện Raymond 8410

Cùm bánh trươc xe nâng điện Raymond 8410

Model: RAC8410

Dùng cho xe nâng hàng Pallet Mover nhãn hiệu Raymond

0839.15.16.16